רשלנות בהריון

הריון הוא אמנם לא מחלה, אך הוא מצריך מעקב רפואי מסודר שיבטיח הן את בריאותו של העובר והתפתחותו התקינה, והן את בריאותה של האם. הריבוי היחסי של בדיקות במהלך ההריון נדרש בכל שלב, על מנת שניתן יהיה לאתר פגמים ומומים בעובר, כמו גם לעקוב אחר תפקודי גופה של האם ולמנוע חולי או פגיעה. מעקב לקוי, קריאה שגויה של תוצאות הבדיקות או כשל באיתור סיכונים הם שם נרדף לרשלנות רפואית בהריון.

זוגות רבים מקפידים לבצע בדיקות סקר גנטיות כחלק מתכנון הריון ומשפחה. בדיקות אלו בוחנות את המטען הגנטי של האם והאב לעתיד, ממפות את ההיסטוריה המשפחתית ומאתרים נשאות של מומים ומחלות תורשתיות. בכפוף למיפוי הגנטי, מופנה הזוג להמשך הבדיקות המתאימות, כך שניתן יהיה לבצע במהלך ההריון מעקב ממוקד. במידה ולא בוצעה הפנייה המסתמכת על תוצאות הבדיקות, או במידה ופענוח אלו האחרונות היה שגוי, הרי שמדובר ברשלנות בהריון, למרות שמדובר בתקופה הקודמת להתעברות.

מבחינה משפטית, אם נולד אדם שנדון לחיים של סבל בשל כשל באיתור מומו, הרי שפסק דין של "הולדה בעוולה" מזכה אותו ואת האפוטרופוסים שלו בפיצוי.

לאחר ההתעברות, מקרים של רשלנות בהריון מנוסחים בשלוש דרכים עיקריות: שגיאות בפענוח של תוצאות הבדיקות שבוצעו, גילוי מאוחר של מומים ופגמים בעובר, וכשל באיתור של הריון בסיכון.

כאשר נופלת טעות בקריאת התמונה כפי שהיא מצטיירת מן הבדיקות שנעשו, הרי שנמנעת מן ההורים לקבל החלטה מושכלת באשר להמשך ההריון, במידה והעובר הוא בעל מום, ועל כן מדובר ברשלנות רפואית בהריון.

כמו כן, במידה ואישה הרה סובלת ממחלה, המגדילה את הסיכויים להריון המסכן הן אותה והן את עוברה, עליה להיות מטופלת בהתאם ותחת מעקב קפדני. טיפול או מעקב כושלים עלולים להסב נזקים חמורים ובלתי הפיכים. עם זאת, ישנם הריונות שמתחילים כשורה ובהמשך נכנסים לקטגוריית "הריון בסיכון".

בכל מקרה, מוטלת על הצוות הרפואי המטפל באשה ההרה חובת המעקב אחר התפתחותו של ההריון, כאשר בכל שלב בו עולה חשד לאי תקינות יש לשלוח את האישה לבדיקות מקיפות.

במונחים חוקיים, כאשר נולד בעל מום בשל רשלנות רפואית בהריון, הוא מקוטלג בשפה משפטית תחת טענת "הולדה בעוולה".

על פי בית המשפט, ניתן היה למנוע חיים רצופי כאב וסבל, הן מבעל המום והן מהוריו, לו היה הצוות הרפואי פועל באחריות ובמקצועיות. על כן, נפסקים לילד ולאפוטרופוסים שלו סכומי פיצוי גבוהים, שיאפשרו ניהול של חיים תקינים ככל האפשר.

דילוג לתוכן